تقویم رومیزی چوبی با گیاه طبیعی

چوب طبیعی

دارای پلاک طلایی

دارای بطری شیشه ای پرورش گیاه

همراه با گلدون و گیاه طبیعی

امکان چاپ بصورت اختصاصی

همراه با جعبه مناسب جهت هدیه