تقویم رومیزی مدل کرافت

همراه با پلاک

اندازه تقویم ۱۳ * ۱۸

اندازه برگ تقویم ۱۳ * ۱۳

پایه soft cover و hard cover

پایه دارای دو رنگ قهوه ای و عسلی