تقویم رومیزی

اندازه برگ تقویم ۱۶ * ۲۰ / ۱۱ * ۲۰

پایه soft cover و hard cover

حداقل میزان سفارش ۵۰۰ عدد به بالا