تقویم رومیزی پلاک دار مدل hard cover

اندازه برگ تقویم ۱۶ * ۲۰ / ۱۱ * ۲۰

پایه hard cover

حداقل میزان سفارش ۵۰۰ عدد به بالا