تقویم رومیزی یادداشت دار

اندازه برگ تقویم ۱۹٫۵ * ۱۱

اندازه یادداشت ها ۸٫۵ * ۸٫۵ / ۲ عدد

۱۰۰ برگ یادداشت

پایه hard cover

همراه با کاور پارچه ای جهت هدیه

حداقل میزان سفارش ۵۰۰ عدد به بالا