خودکار و روان نویس نفیس

برند CARTEIE

بدنه و نوک مقاوم و مستحکم

بسیار خوش دست