سررسید اروپایی ترمو زبانه دار

کاغذ ۷۰ گرم خارجی

پلاک دار

رنگ کاغذ سفید