سررسید رقعی چرمی

طرح شانلی

کاغذ ۷۰ گرم خارجی

پلاک دار

جلد نرم