سررسید رقعی چرمی

طرح کناف

کاغذ ۷۰ گرم خارجی

پلاک دار

کش دار