سررسید وزیری زبانه دار جیب دار

کاغذ ۷۰ گرم

کاغذ کرم رنگ

پنجشنبه و جمعه با هم

در انبار موجود نمی باشد