سررسید چرم

طرح باربِری

کاغذ ۷۰ گرم خارجی

پلاک دار